ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าในเมืองจังหวัดระยอง มหัศจรรย์ป่าชายเลน ทุ่งโปรงทอง ปากน้ำประแส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1)

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าในเมืองจังหวัดระยอง มหัศจรรย์ป่าชายเลน ทุ่งโปรงทอง ปากน้ำประแส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1)

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าในเมืองจังหวัดระยอง มหัศจรรย์ป่าชายเลน ทุ่งโปรงทอง ปากน้ำประแส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1)สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่https://www.dmcr.go.th/detailAll/38171/nws/13

เอกสารแนบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาจัดโครงการอนุรักษ์

ขนาดไฟล์:0.02 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 37 ครั้ง