ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (นครศรีธรรมราช)เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำรั้วกั้นทางเข้าออก สถานที่ราชการ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (นครศรีธรรมราช)จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (นครศรีธรรมราช))

ประกาศ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (นครศรีธรรมราช)เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำรั้วกั้นทางเข้าออก สถานที่ราชการ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (นครศรีธรรมราช)จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (นครศรีธรรมราช))

ประกาศ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (นครศรีธรรมราช)เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำรั้วกั้นทางเข้าออก สถานที่ราชการ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (นครศรีธรรมราช)จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (นครศรีธรรมราช))สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่https://www.dmcr.go.th/detailAll/38172/nws/13

เอกสารแนบ

ประกาศ โครงการจัดทำรั้วกั้นทางเข้าออก

ขนาดไฟล์:0.34 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 4 ครั้ง