ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (สบทช.๔) (โครงสร้างใหม่สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๓) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เชิญชวน)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (สบทช.๔) (โครงสร้างใหม่สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๓) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เชิญชวน)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (สบทช.๔) (โครงสร้างใหม่สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๓) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เชิญชวน) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/38382/nws/13