ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรวบรวมตัวอย่างตะกอนดินเพื่อศึกษาวิเคราะห์ขนาดและอินทรีย์สารในดิน บริเวณพื้นที่ชายหาดเขาหลัก-แหลมประการัง จังหวัดพังงา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรวบรวมตัวอย่างตะกอนดินเพื่อศึกษาวิเคราะห์ขนาดและอินทรีย์สารในดิน บริเวณพื้นที่ชายหาดเขาหลัก-แหลมประการัง จังหวัดพังงา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรวบรวมตัวอย่างตะกอนดินเพื่อศึกษาวิเคราะห์ขนาดและอินทรีย์สารในดิน บริเวณพื้นที่ชายหาดเขาหลัก-แหลมประการัง จังหวัดพังงา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน) สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/38384/nws/13

เอกสารแนบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรวบรวมตัวอย่างตะกอนดินเพื่อศุกษา

ขนาดไฟล์:0.03 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 52 ครั้ง