Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดที่ทำการสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสำนักงานรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดที่ทำการสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสำนักงานรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดที่ทำการสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสำนักงานรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เอกสารแนบ

article_20170807094646

ขนาดไฟล์:0.30 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 14 ครั้ง