ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้างเลขที่ 13/2563 ลงวันที่ 24 มกราคม 2563 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ชั้น 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 13/2563 ลงวันที่ 24 มกราคม 2563 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ชั้น 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 13/2563 ลงวันที่ 24 มกราคม 2563 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ชั้น 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับ ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที พี เอ็น กรุ๊ป เป็นเงิน 37,835.20 บาท

เอกสารแนบ

img-127084627

ขนาดไฟล์:0.34 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 58 ครั้ง

img-127084703

ขนาดไฟล์:0.76 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 147 ครั้ง