ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านกฎหมายเกี่ยวกับแผนที่ภาพถ่ายอากาศและปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายของกองกฎหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กองกฎหมาย)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านกฎหมายเกี่ยวกับแผนที่ภาพถ่ายอากาศและปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายของกองกฎหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กองกฎหมาย)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านกฎหมายเกี่ยวกับแผนที่ภาพถ่ายอากาศและปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายของกองกฎหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กองกฎหมาย)

สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/38503/nws/13