ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางโครงการจัดซื้ออากาศยานควบคุมระยะไกล (drone) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน) (เชิญชวน)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางโครงการจัดซื้ออากาศยานควบคุมระยะไกล (drone) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน) (เชิญชวน)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางโครงการจัดซื้ออากาศยานควบคุมระยะไกล (drone) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน) (เชิญชวน) 

สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/38525/nws/13