ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ราคากลาง จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ตำแหน่งพนักงานธุรการประจำศูนย์ปฏิบัติการบินที่ ๒ (เชียงใหม่) จำนวน ๑ อัตรา

ราคากลาง จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ตำแหน่งพนักงานธุรการประจำศูนย์ปฏิบัติการบินที่ ๒ (เชียงใหม่) จำนวน ๑ อัตรา

ราคากลาง จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ตำแหน่งพนักงานธุรการประจำศูนย์ปฏิบัติการบินที่ ๒ (เชียงใหม่) จำนวน ๑ อัตรา

เอกสารแนบ

article_20170921093222

ขนาดไฟล์:0.47 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 56 ครั้ง