ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างเหมาดำเนินงานบำรุงแปลงปลูกป่าชายเลน อายุ 2- 6 ปี (จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด) ด้วยวธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1) (ประกาศรับฟังคำวิจารณ์)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างเหมาดำเนินงานบำรุงแปลงปลูกป่าชายเลน อายุ 2- 6 ปี (จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด) ด้วยวธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1) (ประกาศรับฟังคำวิจารณ์)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างเหมาดำเนินงานบำรุงแปลงปลูกป่าชายเลน อายุ 2- 6 ปี (จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด) ด้วยวธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1) (ประกาศรับฟังคำวิจารณ์)

สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/38589/nws/13