ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้างเลขที่ 47/2563 ลงวันที่ 29 มกราคม 2563 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ เซ็นทรัลแอร์ ชนิดแขวน ขนาด 56,298 บีทียู บริเวณห้องควบคุมระบบลิฟต์ ชั้น 21

ใบสั่งจ้างเลขที่ 47/2563 ลงวันที่ 29 มกราคม 2563 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ เซ็นทรัลแอร์ ชนิดแขวน ขนาด 56,298 บีทียู บริเวณห้องควบคุมระบบลิฟต์ ชั้น 21

ใบสั่งจ้างเลขที่ 47/2563 ลงวันที่ 29 มกราคม 2563 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ เซ็นทรัลแอร์ ชนิดแขวน ขนาด 56,298 บีทียู บริเวณห้องควบคุมระบบลิฟต์ ชั้น 21

เอกสารแนบ

Image310120093954

ขนาดไฟล์:0.91 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 69 ครั้ง