ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้างเลขที่ 44/2563 ลงวันที่ 28 มกราคม 2563 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ ทาซากิ ชนิดแขวน ขนาด 30,047.10 บีทียู บริเวณกองกฎหมาย ส่วนกฎหมาย ชั้น 17

ใบสั่งจ้างเลขที่ 44/2563 ลงวันที่ 28 มกราคม 2563 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ ทาซากิ ชนิดแขวน ขนาด 30,047.10 บีทียู บริเวณกองกฎหมาย ส่วนกฎหมาย ชั้น 17

ใบสั่งจ้างเลขที่ 44/2563 ลงวันที่ 28 มกราคม 2563 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ ทาซากิ ชนิดแขวน ขนาด 30,047.10 บีทียู บริเวณกองกฎหมาย ส่วนกฎหมาย ชั้น 17

เอกสารแนบ

Image310120100348

ขนาดไฟล์:0.86 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 44 ครั้ง