ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการซื้อทุ่นกักขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)(รับฟังคำวิจารณ์)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการซื้อทุ่นกักขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)(รับฟังคำวิจารณ์)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการซื้อทุ่นกักขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)(รับฟังคำวิจารณ์) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/38627/nws/13