ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักบิน จำนวน 2 ราย

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักบิน จำนวน 2 ราย

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักบิน จำนวน 2 ราย ผู้ได้รับคัดเลือก โดยเสนอราคา ได้แก่ พ.ต.อนุสรณ์ อานา และ ร.อ.ขจรศักดิ์ จูประเสริฐ ในอัตราเดือนละ 47,000 บาท/คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 752,000 บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

เอกสารแนบ

87

ขนาดไฟล์:0.02 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 36 ครั้ง