ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้างเลขที่ 12/2563 ลงวันที่ 21 มกราคม 2563 จ้างตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 4 กม 8280 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 12/2563 ลงวันที่ 21 มกราคม 2563 จ้างตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 4 กม 8280 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ใบสั่งจ้างเลขที่ 12/2563 ลงวันที่ 21 มกราคม 2563 จ้างตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 4 กม 8280 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับ บริษัท วรจักร์ยนต์ จำกัด เป็นเงิน 3,146.23 บาท

เอกสารแนบ

img-203071756

ขนาดไฟล์:0.29 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 37 ครั้ง