ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอ เรื่อง จ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะหมายเลขทะเบียน ๒ กภ ๒๑๑๗ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอ เรื่อง จ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะหมายเลขทะเบียน ๒ กภ ๒๑๑๗ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอ เรื่อง จ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะหมายเลขทะเบียน ๒ กภ ๒๑๑๗ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง) สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่  https://www.dmcr.go.th/detailAll/38717/nws/13

เอกสารแนบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะหมายเลขทะเบียน ๒ กภ ๒๑๑๗ กทม

ขนาดไฟล์:1.56 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 34 ครั้ง