ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างพิมพ์แบบรายงานขอรับการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน แบบ ทช.ชพ.

เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างพิมพ์แบบรายงานขอรับการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน แบบ ทช.ชพ.

บัดนี้ การจ้างพิมพ์แบบรายงานขอรับการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน แบบ ทช.ชพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 100 เล่ม ผู้ได้รับคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงพิมพ์มิตรสยาม ผู้รับจ้าง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 18,190.00 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

เอกสารแนบ

97

ขนาดไฟล์:0.02 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 84 ครั้ง