ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึดพิมพ์) จำนวน 6 รายการ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึดพิมพ์) จำนวน 6 รายการ

บัดนี้ การซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึดพิมพ์) จำนวน 6 รายการ จำนวน 1 งาน ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัททรัพย์อรุณพง จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 24,898.90 บาท (สองหมื่นสี่พันแปดร้อยเก้าสิบแปดบาทเก้าสิบสตางค์)

เอกสารแนบ

doc07793120200205151647

ขนาดไฟล์:0.27 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 98 ครั้ง