ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 6 เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมเรือ 07 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนกงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2) (เชิญชวน)

ประกาศสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 6 เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมเรือ 07 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนกงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2) (เชิญชวน)

ประกาศสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 6 เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมเรือ 07 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนกงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2) (เชิญชวน) สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/38738/nws/13