ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง งานจ้างออกแบบพิพิธภัณฑ์สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย เฉลิมพระเกียรติพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 แห่ง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง งานจ้างออกแบบพิพิธภัณฑ์สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย เฉลิมพระเกียรติพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 แห่ง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง งานจ้างออกแบบพิพิธภัณฑ์สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย เฉลิมพระเกียรติพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 แห่ง สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/38773/nws/13