ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างติดตั้งทุ่นจอดเรือ เกาะไข่ใน จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เชิญชวน)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างติดตั้งทุ่นจอดเรือ เกาะไข่ใน จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เชิญชวน)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างติดตั้งทุ่นจอดเรือ เกาะไข่ใน จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เชิญชวน) https://www.dmcr.go.th/detailAll/38811/nws/13