ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 5 (นครศรีธรรมราช) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอนุรักษ์พันธ์ไม้ป่าชายเลนหายาก/เฉพาะถิ่น จำนวน ๒ ชนิด ในท้องที่จังหวัด สุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช ท้องที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 5 (นครศรีธรรมราช))

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 5 (นครศรีธรรมราช) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอนุรักษ์พันธ์ไม้ป่าชายเลนหายาก/เฉพาะถิ่น จำนวน ๒ ชนิด ในท้องที่จังหวัด สุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช ท้องที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 5 (นครศรีธรรมราช))

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 5 (นครศรีธรรมราช) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอนุรักษ์พันธ์ไม้ป่าชายเลนหายาก/เฉพาะถิ่น จำนวน ๒ ชนิด ในท้องที่จังหวัด สุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช ท้องที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 5 (นครศรีธรรมราช)) สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/38873/nws/13

เอกสารแนบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อช่วยเจ้าหน้าที่

ขนาดไฟล์:0.65 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 36 ครั้ง