ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้างเลขที่ 14/2563 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 จ้างทำตรายาง จำนวน 15 รายการ 21 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 14/2563 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 จ้างทำตรายาง จำนวน 15 รายการ 21 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 14/2563 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 จ้างทำตรายาง จำนวน 15 รายการ 21 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับ ร้านชุติมาตรายาง เป็นเงิน 2,550 บาท

เอกสารแนบ

img-212030859

ขนาดไฟล์:0.45 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 157 ครั้ง