ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินงานวิเคราะห์ตัวอย่างความเป็นด่างทั้งหมดของน้ำทะเล (total alkalinty) ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ในน้ำทะเลและระบบคาร์บอเนตในน้ำทะเล พร้อมจัดทำฐานข้อมูลและรายงานผล จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินงานวิเคราะห์ตัวอย่างความเป็นด่างทั้งหมดของน้ำทะเล (total alkalinty) ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ในน้ำทะเลและระบบคาร์บอเนตในน้ำทะเล พร้อมจัดทำฐานข้อมูลและรายงานผล จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินงานวิเคราะห์ตัวอย่างความเป็นด่างทั้งหมดของน้ำทะเล (total alkalinty) ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ในน้ำทะเลและระบบคาร์บอเนตในน้ำทะเล พร้อมจัดทำฐานข้อมูลและรายงานผล จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน) สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/38950/nws/13

เอกสารแนบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินงานวิเคราะห์ตัวอย่างความเป็นด่าง

ขนาดไฟล์:0.03 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 33 ครั้ง