ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

เรื่อง ขอส่งประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน JET A-1 (แบบถัง 200 ลิตร) จำนวน 125 ถัง

เรื่อง ขอส่งประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน JET A-1 (แบบถัง 200 ลิตร) จำนวน 125 ถัง

เรื่อง ขอส่งประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน JET A-1 (แบบถัง 200 ลิตร) จำนวน 125 ถัง ภายในวงเงินงบประมาณ 1,023,000 บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)

เอกสารแนบ

117

ขนาดไฟล์:0.03 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 38 ครั้ง