ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมปรับปรุงศาลาพิทักษ์ทะเลชุมชนคลองเสาธง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โดยสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๒)

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมปรับปรุงศาลาพิทักษ์ทะเลชุมชนคลองเสาธง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โดยสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๒)

 ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมปรับปรุงศาลาพิทักษ์ทะเลชุมชนคลองเสาธง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โดยสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๒) สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่  https://www.dmcr.go.th/detailAll/38981/nws/13

เอกสารแนบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการสนับสนุน

ขนาดไฟล์:0.03 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 35 ครั้ง