ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างจัดทำตรายาง จำนวน 2 รายการ (3 ดวง

เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างจัดทำตรายาง จำนวน 2 รายการ (3 ดวง

เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างจัดทำตรายาง จำนวน 2 รายการ (3 ดวง) บัดนี้ ชุติมาตรายาง (ผู้มีอาชีพรับจ้าง) เป็นผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างทำตรายางดังกล่าว โดยเสนอราคาเป็นจำนวนเงิน 480 บาท (สี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

เอกสารแนบ

122

ขนาดไฟล์:0.27 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 37 ครั้ง