ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการงานรื้อถอนทำลายผลอาสินในพื้นที่บุกรุก ท้องที่ตำบลราชกรูด อำเภอเมือง จังหวัดระนอง เนื้อที่ 200 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(กรมทรัพยการทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6)(เชิญชวน)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการงานรื้อถอนทำลายผลอาสินในพื้นที่บุกรุก ท้องที่ตำบลราชกรูด อำเภอเมือง จังหวัดระนอง เนื้อที่ 200 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(กรมทรัพยการทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6)(เชิญชวน)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการงานรื้อถอนทำลายผลอาสินในพื้นที่บุกรุก ท้องที่ตำบลราชกรูด อำเภอเมือง จังหวัดระนอง เนื้อที่ 200 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(กรมทรัพยการทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6)(เชิญชวน)

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/39123/nws/