ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างจัดทำหญ้าทะเลเทียม (ซั้งเชือก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ชวนเชิญ)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างจัดทำหญ้าทะเลเทียม (ซั้งเชือก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ชวนเชิญ)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างจัดทำหญ้าทะเลเทียม (ซั้งเชือก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ชวนเชิญ)

สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/39161/nws/13