ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการซื้อทุ่นกักขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการซื้อทุ่นกักขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการซื้อทุ่นกักขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง) สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/39193/nws/13

เอกสารแนบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการซื้อทุ่นกักขยะ

ขนาดไฟล์:0.33 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 47 ครั้ง