ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง)(วิธีเชิญชวน)

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง   เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง)(วิธีเชิญชวน)

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง   เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง)(วิธีเชิญชวน) สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/39258/nws/13