ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดสติ๊กเกอร์กรองแสงประตูหน้าต่างรอบอาคารศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๒)

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดสติ๊กเกอร์กรองแสงประตูหน้าต่างรอบอาคารศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๒)

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดสติ๊กเกอร์กรองแสงประตูหน้าต่างรอบอาคารศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๒) สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/39280/nws/

เอกสารแนบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาสติ๊กเกอร์

ขนาดไฟล์:0.03 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 9 ครั้ง