ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน JET A-1 (แบบถัง 200 ลิตร) จำนวน 125 ถัง

เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน JET A-1 (แบบถัง 200 ลิตร) จำนวน 125 ถัง

เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน JET A-1 (แบบถัง 200 ลิตร) จำนวน 125 ถัง ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้ง 1,022,652.50 บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นสองพันหกร้อยห้าสิบสองบาทห้าสิบสตางค์)

เอกสารแนบ

145

ขนาดไฟล์:0.27 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 34 ครั้ง