ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาเช่า และร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โครงการเช่าใช้บริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงและบริการอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาเช่า และร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โครงการเช่าใช้บริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงและบริการอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาเช่า และร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โครงการเช่าใช้บริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงและบริการอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เอกสารแนบ

เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

ขนาดไฟล์:6.80 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 33 ครั้ง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกวดราคาเช่าใช้บริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงและบริการอินเตอร์เน็ตประจำปีงบประมาณ พ

ขนาดไฟล์:1.26 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 32 ครั้ง

(ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การเช่าใช้บริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูง และบริการอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ

ขนาดไฟล์:18.39 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 32 ครั้ง