ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์(e-bidding)(สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4) ประกาศเชิญชวน

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์(e-bidding)(สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4) ประกาศเชิญชวน

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์(e-bidding)(สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4) ประกาศเชิญชวน  สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/39352/nws/