ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้างเลขที่ 55/2563 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ TRANE ชนิดผนัง ขนาด 12,500 บีทียู บริเวณส่วนการพัสดุ ชั้น 4

ใบสั่งจ้างเลขที่ 55/2563 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ TRANE ชนิดผนัง ขนาด 12,500 บีทียู บริเวณส่วนการพัสดุ ชั้น 4

ใบสั่งจ้างเลขที่ 55/2563 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ TRANE ชนิดผนัง ขนาด 12,500 บีทียู บริเวณส่วนการพัสดุ ชั้น 4

เอกสารแนบ

Image270220140740

ขนาดไฟล์:0.90 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 33 ครั้ง