ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างซ่อมใหญ่อากาศยาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างซ่อมใหญ่อากาศยาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างซ่อมใหญ่อากาศยาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 4 รายการ ภายในวงเงินงบประมาณ 890,000 บาท (แปดล้านเก้าหมื่นบาทถ้วน) ตามเอกสารที่แนบมา

เอกสารแนบ

148

ขนาดไฟล์:0.46 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 76 ครั้ง