ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 1 รายการ (เครื่องชั่งทศนิยม 6 ตำแหน่ง 1 เครื่อง) ของศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศเชิญชวน)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 1 รายการ (เครื่องชั่งทศนิยม 6 ตำแหน่ง 1 เครื่อง) ของศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศเชิญชวน)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 1 รายการ (เครื่องชั่งทศนิยม 6 ตำแหน่ง 1 เครื่อง) ของศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศเชิญชวน) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่https://www.dmcr.go.th/detailAll/39491/nws/13