ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกสำรวจจัดเก็บข้อมูลสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งทะเลและสำรวจโครงสร้างการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6)

ประกาศ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกสำรวจจัดเก็บข้อมูลสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งทะเลและสำรวจโครงสร้างการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6)

ประกาศ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกสำรวจจัดเก็บข้อมูลสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งทะเลและสำรวจโครงสร้างการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6) สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่https://www.dmcr.go.th/detailAll/39581/nws/

เอกสารแนบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก จังหวัดภูเก็ต

ขนาดไฟล์:0.29 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 34 ครั้ง