ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้างเลขที่ 18/2563 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ราชการและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง หมายเลขทะเบียน 5 กด-982 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 18/2563 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ราชการและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง หมายเลขทะเบียน 5 กด-982 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 18/2563 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ราชการและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง หมายเลขทะเบียน 5 กด-982 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับ บริษัท วรจักร์ยนต์ จำกัด เป็นเงิน 8,436.42 บาท

เอกสารแนบ

img-305071046

ขนาดไฟล์:0.31 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 36 ครั้ง