ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

เรื่อง ประกาศรายชือผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านช่างอากาศยาน จำนวน 1 อัตรา

เรื่อง ประกาศรายชือผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านช่างอากาศยาน จำนวน 1 อัตรา

เรื่อง ประกาศรายชือผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านช่างอากาศยาน จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ปฏิบัติการบินคลองหลวง จ.ปทุมธานี มีระยะเวลาจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 - วันที่ 30 เมษายน 2563 ผู้ได้รับคัดเลือกได้แก่ พ.อ.อ.สนั่น มากคง ในอัตราเดือนละ 25,000 บาท/คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

เอกสารแนบ

170

ขนาดไฟล์:0.43 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 40 ครั้ง