ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างติดตั้งหุ่นจอดเรือ เกาะพยาม จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6)

ประกาศ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างติดตั้งหุ่นจอดเรือ เกาะพยาม จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6)

ประกาศ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างติดตั้งหุ่นจอดเรือ เกาะพยาม จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6) สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/39688/nws/

เอกสารแนบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างติดตัังทุ่นจอดเรื่อ เกาะพยาม จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

ขนาดไฟล์:0.28 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 69 ครั้ง