ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างซ่อมเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จำนวน ๓ ลำ (เรือ ๒๒๒ เรือ ๑๐๒ และเรือ ๖๐๑) ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(รับฟังวิจารณ์ ครั้งที่ ๒)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างซ่อมเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จำนวน ๓ ลำ (เรือ ๒๒๒ เรือ ๑๐๒ และเรือ ๖๐๑) ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(รับฟังวิจารณ์ ครั้งที่ ๒)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างซ่อมเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จำนวน ๓ ลำ (เรือ ๒๒๒ เรือ ๑๐๒ และเรือ ๖๐๑) ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(รับฟังวิจารณ์ ครั้งที่ ๒)

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/39708/nws/