ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง)

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง)

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง) สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/39743/nws/

เอกสารแนบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน ๓ รายการ

ขนาดไฟล์:0.13 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 36 ครั้ง