ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำข่าวตัดปะจากหนังสือพิมพ์ (New Clippings) ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ออนไลน์ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำข่าวตัดปะจากหนังสือพิมพ์ (New Clippings) ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ออนไลน์ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำข่าวตัดปะจากหนังสือพิมพ์ (New Clippings) ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ออนไลน์ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ

Image160320092138

ขนาดไฟล์:0.34 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 11 ครั้ง