ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างปรับปรุงห้องศูนย์ปฎิบัติการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (War Room) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างปรับปรุงห้องศูนย์ปฎิบัติการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (War Room) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างปรับปรุงห้องศูนย์ปฎิบัติการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (War Room) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างปรับปรุงห้องศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ (War Room)

ขนาดไฟล์:1.25 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 12 ครั้ง

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ขนาดไฟล์:5.53 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 14 ครั้ง

ขอบเขตของงานโครงการจ้างปรับปรุงห้องศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ (War Room)

ขนาดไฟล์:3.41 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 14 ครั้ง