ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานสำรวจการครอบครองที่ดินและการทำประโยชน์บริเวณพื้นที่ป่าเชยเลนท้องที่จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน)

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานสำรวจการครอบครองที่ดินและการทำประโยชน์บริเวณพื้นที่ป่าเชยเลนท้องที่จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน)

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานสำรวจการครอบครองที่ดินและการทำประโยชน์บริเวณพื้นที่ป่าเชยเลนท้องที่จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน) สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่https://www.dmcr.go.th/detailAll/39925/nws/

เอกสารแนบ

จ้างเหมาฯ การสำรวจการครอบครองที่ดินและทำ

ขนาดไฟล์:0.31 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 37 ครั้ง