ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้างเลขที่ 62/2563 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 จ้างซักผ้าม่านด้วยระบบอบแห้งพร้อมรีดอัดกลีบบริเวณห้องรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้น 14

ใบสั่งจ้างเลขที่ 62/2563 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 จ้างซักผ้าม่านด้วยระบบอบแห้งพร้อมรีดอัดกลีบบริเวณห้องรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้น 14

ใบสั่งจ้างเลขที่ 62/2563 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 จ้างซักผ้าม่านด้วยระบบอบแห้งพร้อมรีดอัดกลีบบริเวณห้องรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้น 14

เอกสารแนบ

Image230320110036

ขนาดไฟล์:0.99 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 38 ครั้ง