ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการติดตั้งทุ่นแสดงแนวเขตพื้นที่เกาะเฮ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6)

ประกาศสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการติดตั้งทุ่นแสดงแนวเขตพื้นที่เกาะเฮ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6)

ประกาศสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการติดตั้งทุ่นแสดงแนวเขตพื้นที่เกาะเฮ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่https://www.dmcr.go.th/detailAll/40006/nws/13