ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้างเลขที่ 22/2563 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ชั้น 20 ห้องคณะทำงานรัฐมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 22/2563 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ชั้น 20 ห้องคณะทำงานรัฐมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 22/2563 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ชั้น 20 ห้องคณะทำงานรัฐมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับ ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที พี เอ็น กรุ๊ป เป็นเงิน 2,782 บาท

เอกสารแนบ

img-326011130

ขนาดไฟล์:0.29 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 48 ครั้ง

img-326011205

ขนาดไฟล์:0.35 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 48 ครั้ง